Kiinteistölämpöpumput: maalämpö

Maalämpöratkaisuissa MV-Jäähdytys Oy tarjoaa yli 200m2 kiinteistöjen lämpöpumppujärjestelmät. Nämä 5kw-680kw järjestelmät soveltuvat erinomaisesti niin uusien kuin vanhojen kiinteistöjen lämmitykseen, käyttöveden lämmitystä unohtamatta. Lämmitys voidaan jakaa monen muodon kautta esim. lattialämmön, patteriverkoston tai puhallinpatterien välityksellä. Kaikissa toimittamissamme lämpöpumpuissa on elektroniset paisuntaventtiilit, joilla voidaan tuottaa 60 °C menovettä.

Suosittelemme kiinteistömaalämpöjärjestelmän käyttöä myös jäähdytykseen. Näin varmistetaan maalämpökaivojen palautuminen ennalleen seuraavaa talvea odottamaan. Lisäksi jäähdytys parantaa henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta kesäkuukausina. MV-Jäähdytys Oy tarjoaa kahta erillistä jäähdytysratkaisua kiinteistömaalämpöjärjestelmiin:

  • passiivinen jäähdytys
  • aktiivinen jäähdytys

Passiivisessa jäähdytysjärjestelmässä maalämpöpiiristä tulevaa nestettä kierrätetään suoraan (tai lämmönsiirtimen välityksellä) jäähdytyspuhallinpattereissa. Näin saadaan tuotettua viilennystä pelkillä pumppauskustannuksilla ilman jäähdytyskompressoreita. Mikäli kesäaikana lämpöpumpulla tuotetaan lämmitysenergiaa käyttöveden lämmitykseen, paranee lämpöpumpun hyötysuhde. Maalämpöpiirin liuos on siis jäähdytyskäytön seurauksena lämmennyt muutamalla asteella.

Kun kiinteistön jäähdytysteho on suuri tai vaaditut sisäilman olosuhteet ovat erittäin tiukat, otetaan käyttöön aktiivinen jäähdytys. Tällöin maalämpöpumpun prosessi käännetään päinvastaiseksi, jolloin kiinteistöön tuotetaan kylmää vettä ja lauhdutus tapahtuu maalämpöpiiriin. Yksikkö toimii silloin normaalina vedenjäähdyttimenä. Tässä tapauksessa kiinteistön tarvitsema lämpimän käyttöveden energia otetaan talteen erillisen tulistuslämmönsiirtimen avulla ennen kuin lauhdutusenergia hukataan maahan.