Monikäyttölämpöpumppu

Enää kolikolla ei ole kahta kääntöpuolta, vaan niitä on neljä!

Ilmavesilämpöpumppu-monitoimiratkaisujen valikoima on viime vuosina laajentunut merkittävästi. Tällaiset ratkaisut ovat varmasti lähitulevaisuudessa yksi suunnittelun standardeista sekä asuintiloissa että suurissa rakennuksissa.

Näiden koneiden päällimmäisenä ajatuksena on samanaikainen yhdistetty kylmän ja lämmön tuotanto. Ideaalitilanteessa kaikki tuotettu kylmäteho ja lämpöteho kulutetaan rakennuksessa, jolloin lisäenergiaa maalämpöpiiristä tai lamellipatterista ei tarvita.

Monikäyttölämpöpumpuilla toisin sanoen tuotetaan lämmintä ja kylmää vettä samanaikaisesti. Jos kylmä- ja lämpöteho on epätasapainossa, siirretään tarvittava tai luovutettava lämpöenergia maalämpöpiiriin tai ulkoilmaan.

Kahdessa ensimmäisessä kuvassa esitellään, kuinka lämpöä siirretään ulkoilmasta kiinteistön lämmöntuotannon tarpeisiin talviolosuhteissa. Kolmas kuva esittää kesätilannetta, jossa tarvittu jäähdytys- ja lämmitysteho ovat tasapainossa. Näin kiinteistöjäähdytyksen lämpöenergia hyödynnetään 100 %:sti. Ainoastaan sellaisessa kesätilanteessa, jossa kiinteistön jäähdytystehon tarve on suuri ja käyttöveden lämmitystehon tarve on pieni, on osa tehosta pakko lauhduttaa ulos ilmaan.